Saturday, March 25, 2023

அடிமையாக இல்லாமல் சுதந்திரமான மனம் போல வாழ்வு .

எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லை
இன்றைய  brokerage காலத்தில்……       
நடக்காது…                           
 பட்,நன்மைக்கே.               அடிமையாக இல்லாமல் சுதந்திரமான மனம் போல வாழ்வு .

#KSR_Post
25-3-2023.    


No comments:

Post a Comment

இந்தியா சீனா எல்லைக்குறித்த பிரச்சனைகளை்…..

#*இந்தியா சீனா எல்லைக்குறித்த பிரச்சனைகளை அலசி ஆராய்கிறார் கே எஸ் இராதாகிருஷ்ணன். மெக்மோஹன் லைன் குறித்தும், சிக்கிம் இந்தியாவோடு இணைந்தது ப...